Vùng dữ liệu

Kiểm soát vị trí địa lý của dữ liệu G Suite đã lưu trữ

  • Đối với những tổ chức muốn kiểm soát về mặt địa lý nhiều hơn, tính năng vùng dữ liệu của G Suite sẽ cho phép bạn chọn vị trí lưu trữ dữ liệu đề cập cho một số ứng dụng G Suite — cho dù được phân phốitrên toàn cầu, tại Hoa Kỳ hay khắp Châu Âu.
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức

Tạo bao nhiêu vùng dành riêng cho đơn vị tổ chức tùy ý mà không phải lo đáp ứng yêu cầu tối thiểu về dung lượng. Thay đổi tùy chọn cài đặt vị trí dữ liệu mọi lúc, mọi nơi — Hoa Kỳ, Châu Âu hoặc trên toàn cầu.

Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức

Không có thời gian ngừng hoạt động

Chỉnh sửa khả năng của tất cả các tệp, ngay cả trong quá trình di chuyển dữ liệu. Khi quyền sở hữu tệp thay đổi hoặc người dùng chuyển đổi đơn vị tổ chức, dữ liệu của bạn sẽ được di chuyển linh hoạt theo chính sách.

Không có thời gian ngừng hoạt động

Mở rộng quy mô với các tổ chức lớn hơn

Luôn cập nhật về tiến trình di chuyển dữ liệu của bạn mà không mất thêm chi phí. Vùng dữ liệu đi kèm với các gói G Suite Business và Enterprise.

Mở rộng quy mô với các tổ chức lớn hơn

Given PwC là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các cơ sở hoạt động tại 158 quốc gia. Tôi rất vui khi thấy Google đầu tư vào các vùng dữ liệu của G Suite và phấn khởi vì việc thiết lập cũng như quản lý các chính sách đa vùng cho miền của chúng tôi sẽ trở nên thật dễ dàng và trực quan.

Rob Tollerton

Giám đốc CNTT, PwCIL

Các câu hỏi thường gặp về vùng dữ liệu

Tôi có thể chọn nhiều vùng cho miền của mình không?

Có. Bạn có thể chọn một vùng cho mỗi đơn vị tổ chức.

Vùng dữ liệu sẽ giúp ích như thế nào cho tôi?

Vùng dữ liệu có thể giúp đáp ứng nhu cầu của công ty về việc kiểm soát vị trí của dữ liệu đã lưu trữ.

Vùng dữ liệu bao gồm những dịch vụ và dữ liệu nào?

Vùng dữ liệu bao gồm dữ liệu chính đã lưu trữ và và dữ liệu sao lưu của Gmail, Lịch, Drive, Hangouts Chat, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Vault, Sites và Biểu mẫu. Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể hơn về dữ liệu bao gồm tại đây.