Tất cả những gì bạn cần để thực hiện công việc một cách tốt nhất, đều có trong một gói.

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Apps Launchpad

Truyền thông

Email doanh nghiệp, lịch được chia sẻ và hội nghị truyền hình mang nhóm của bạn từ khắp mọi nơi lại gần nhau hơn.

Bảo mật và quản trị

Quản lý quản trị CNTT dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật trong tổ chức, dữ liệu và dịch vụ của bạn.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

G Suite giúp việc cộng tác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đưa ra quyết định trực tiếp, nhanh hơn.

Sử dụng lịch được chia sẻ để xem thời điểm những người khác rảnh và lên lịch cuộc họp bằng lời mời qua email tự động.

Chỉ với một lần nhấp, cuộc họp của bạn sẽ trở thành hội nghị truyền hình từ mọi máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng hỗ trợ máy ảnh.

Chia sẻ màn hình của bạn để xem xét công việc với tư cách nhóm, đồng thời đưa ra quyết định ngay lập tức.

Hangouts Call

Cộng tác trong thời gian thực.

Dễ dàng làm việc trên tài liệu, bảng tínhtrang trình bày trên các thiết bị của bạn khi có hoặc không có Internet.

Làm việc trên một tài liệu duy nhất với những thành viên trong nhóm hoặc những người bên ngoài công ty bạn. Xem nội dung chỉnh sửa khi người khác nhập, giao tiếp thông qua tính năng trò chuyện tích hợp và đặt câu hỏi trong nhận xét.

Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động.

Tài liệu

Lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây.

Lưu tất cả công việc của bạn ở một nơi với quyền truy cập bảo mật từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

Mời những người khác xem, tải xuống và cộng tác trên mọi tệp một cách nhanh chóng – không cần có tệp đính kèm email.

Nội dung cập nhật của tệp tự động được lưu và lưu trữ trong Drive, vì vậy, mọi người luôn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất.

Drive

Bảo mật dữ liệu và thiết bị của bạn.

Bảo vệ dữ liệu của công ty bạn bằng các tùy chọn bảo mật như xác minh 2 bước và đăng nhập một lần cũng như sử dụng tính năng quản lý thiết bị di động để bảo vệ an toàn cho dữ liệu của bạn trong trường hợp mất thiết bị hoặc luân chuyển nhân viên.

Lưu trữ các email và cuộc trò chuyện có lưu nội dung của tổ chức bạn cũng như kiểm soát thời gian giữ lại các nội dung đó.

Dễ dàng định cấu hình cài đặt bảo mật từ bảng điều khiển dành cho quản trị viên tập trung cũng như gọi điện hoặc gửi email cho bộ phận hỗ trợ của Google để được trợ giúp 24/7.

Quản trị