Tạo ấn tượng mạnh ban đầu

Có được email chuyên nghiệp tại miền của bạn.

Để công chúng biết đến tên của bạn

Tạo độ tin cậy bằng địa chỉ email doanh nghiệp được cá nhân hóa.

Luôn giữ cập nhật khi di chuyển

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi bạn có thể truy cập email ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Phản hồi nhanh hơn

Tìm ngay email hoặc tệp bất kỳ với tính năng tìm kiếm mạnh mẽ.

Kiểm soát hộp thư đến của bạn

Tập trung vào nội dung quan trọng nhờ nhãn, ưu tiên hóa tự động và hơn thế nữa.

Hãy dùng thử G Suite miễn phí

Không cần thẻ tín dụng hoặc tải phần mềm xuống.

Bắt đầu dùng thử miễn phí