Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Drive

Câu hỏi thường gặp về Drive

Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?

Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Google Drive?

Mỗi người dùng nhận được 30GB bộ nhớ được chia sẻ trên Gmail và Google Drive với giá 3 đô la/người dùng/tháng hoặc bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?

Phiên bản Drive phải trả tiền cho bạn quyền sử dụng bộ nhớ bổ sung (gấp đôi bộ nhớ Gmail cá nhân), hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Với 7 đô la thêm cho mỗi người dùng mỗi tháng, bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp về Drive

Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?

Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Google Drive?

Mỗi người dùng nhận được 30GB bộ nhớ được chia sẻ trên Gmail và Google Drive với giá 3 đô la/người dùng/tháng hoặc bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?

Phiên bản Drive phải trả tiền cho bạn quyền sử dụng bộ nhớ bổ sung (gấp đôi bộ nhớ Gmail cá nhân), hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Với 7 đô la thêm cho mỗi người dùng mỗi tháng, bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng