Trang tính

Cộng tác phân tích dữ liệu bằng bảng tính thông minh

  • Làm việc trực tiếp với các thành viên nhóm cùng lúc trong cùng một bảng tính. Thực hiện phép tính bằng các công thức từ đơn giản cho đến phức tạp. Tất cả các thay đổi đều được tự động lưu khi bạn nhập.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ với bộ phận bán hàng

Dễ dàng xử lý dữ liệu nhờ các hàm ưu việt

Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, tạo bảng tổng hợp và thêm bộ lọc dữ liệu. Nhấp vào nút Khám phá để tự động xem các xu hướng và mẫu từ dữ liệu trong bảng tính của bạn.

Làm việc với Excel và các định dạng tệp khác

Nhập bảng tính hiện có từ các định dạng khác như Excel để cộng tác viên trong Trang tính có thể chỉnh sửa ngay lập tức và cùng nhau truy cập. Xuất Trang tính ở loại tệp ưa thích, bao gồm dạng .xlsx, .csv, .html, .ods hoặc .txt.

Truy cập bảng tính của bạn mọi lúc, mọi nơi

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ bất kỳ loại thiết bị nào, cho dù bạn ở đâu. Làm việc trong Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực

Cấp cho cá nhân hoặc nhóm quyền chỉnh sửa, xem hoặc thêm nhận xét vào bảng tính. Làm việc đồng thời và thậm chí thấy những thay đổi khi mọi người gõ. Không phải gửi tệp qua lại.

Các biểu mẫu dễ sử dụng được tích hợp với bảng tính

Tạo và nhúng bản khảo sát trên trang web của bạn hoặc gửi bản câu hỏi tại nơi làm việc. Các kết quả biểu mẫu của bạn đến thẳng Google Trang tính để xem lại và phân tích.

Tiện ích bổ sung làm cho Trang tính thậm chí mạnh mẽ hơn

Tìm các công cụ được tạo bởi nhà phát triển của bên thứ ba để thêm định dạng phong phú hơn, các quy tắc luồng làm việc và hơn thế nữa. Thậm chí bạn có thể tạo tiện ích bổ sung tùy chỉnh riêng cho miền của mình.

Chúng tôi đã có thể theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng bằng Google Trang tính, giúp tăng khả năng chuyển đổi lên 30%.

David Bullock

YETI Coolers

Các câu hỏi thường gặp về Trang tính

Google Trang tính hỗ trợ những công thức nào?

Google Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?

Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.