Thông báo bảo mật của G Suite for Education

Mục đích của Thông báo bảo mật này là giúp người dùng G Suite cho giáo dục và phụ huynh hiểu rõ những loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và những việc chúng tôi làm với những dữ liệu đó. Thông báo này cung cấp thông tin về các thực tiễn về bảo mật dành riêng cho G Suite cho giáo dục và tóm tắt những phần liên quan nhất của Chính sách bảo mật của Google. Phần tóm tắt này có các ví dụ và giải thích bổ sung có thể hữu ích. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian đọc Thông báo này và Chính sách bảo mật của Google, cả hai nội dung đều được áp dụng cho tài khoản G Suite cho giáo dục.

Thông tin chúng tôi thu thập

Tài khoản G Suite cho giáo dục là Tài khoản Google do một trường học tạo ra và quản lý cho học sinh và giáo viên sử dụng. Khi tạo tài khoản này, trường có thể cung cấp cho Google một số thông tin cá nhân về học sinh và giáo viên, bao gồm tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu trong hầu hết các trường hợp nhưng cũng có thể bao gồm email, số điện thoại và địa chỉ thứ hai nếu trường chọn cung cấp những thông tin đó. Google cũng có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ người dùng tài khoản G Suite cho giáo dục, chẳng hạn như số điện thoại, ảnh hồ sơ hoặc thông tin khác mà họ thêm vào tài khoản G Suite cho giáo dục.

Ngoài ra, Google cũng thu thập thông tin dựa trên hoạt động sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
 1. Trong Các dịch vụ chính của G Suite cho giáo dục
 2. Các dịch vụ chính của G Suite cho giáo dục (“Dịch vụ chính”) được nêu trong phần Tóm tắt dịch vụ và bao gồm Gmail, Lịch, Lớp học, Danh bạ, Drive, Tài liệu, Biểu mẫu, Groups, Trang tính, Sites, Trang trình bày, Talk/Hangouts, Vault và Chrome Sync. Các dịch vụ này được cung cấp cho trường học theo Thỏa thuận về G Suite cho giáo dục Thỏa thuận xử lý dữ liệu trong trường hợp áp dụng. (Người dùng và phụ huynh có thể hỏi trường học xem trường học đã chấp nhận bản Sửa đổi xử lý dữ liệu chưa).
 3. Thông tin cá nhân của người dùng được thu thập trong Dịch vụ chính chỉ được dùng để cung cấp Dịch vụ chính. Google không phân phối quảng cáo trong Dịch vụ chính hoặc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trong Dịch vụ chính cho mục đích quảng cáo.
 4. Trong các dịch vụ của Google nói chung
 5. Ngoài Dịch vụ chính, người dùng G Suite cho giáo dục có thể có quyền truy cập vào các dịch vụ khác của Google mà chúng tôi cung cấp rộng rãi cho người dùng, chẳng hạn như Google Maps, Blogger và YouTube. Chúng tôi gọi các dịch vụ này là “Dịch vụ bổ sung” vì chúng không thuộc Dịch vụ chính.
 6. Chính sách bảo mật của Google mô tả đầy đủ cách các dịch vụ của Google thường sử dụng thông tin, đối với cả người dùng Suite cho giáo dục. Tóm lại, chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập từ tất cả các dịch vụ để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến các dịch vụ đó, phát triển dịch vụ mới đồng thời bảo vệ Google và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm có liên quan hơn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân) từ các dịch vụ khác của Google.
 7. Google cũng có thể cung cấp quảng cáo cho người dùng G Suite cho giáo dục trong Dịch vụ bổ sung. Đối với người dùng G Suite cho giáo dục ở các trường tiểu học và cấp hai (K-12), Google không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng (hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản G Suite cho giáo dục) để nhắm mục tiêu quảng cáo, dù trong Dịch vụ chính hay các dịch vụ khác của Google mà người dùng truy cập khi đang sử dụng tài khoản G Suite cho giáo dục.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ chính và Dịch vụ bổ sung dành cho người dùng G Suite cho giáo dục.

Thông tin mà người dùng chia sẻ

Trường học có thể cho phép học sinh truy cập vào các dịch vụ của Google, chẳng hạn như Google Tài liệu và Sites, bao gồm các tính năng mà qua đó người dùng có thể chia sẻ thông tin với người khác hoặc công khai. Khi người dùng chia sẻ công khai thông tin, thông tin đó có thể được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục, trong đó có Google. Các dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn để chia sẻxóa nội dung.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chia sẻ bên ngoài Google trong một số trường hợp. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google trừ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  1. đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  2. thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  3. phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, các sự cố bảo mật hoặc kỹ thuật.
  4. bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được luật pháp cho phép.

  Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin không phải là thông tin cá nhân một cách công khai và với đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như nhà xuất bản hoặc các trang web được kết nối. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.

  Tính minh bạch và lựa chọn

  Chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp kiểm soát người dùng giúp người dùng G Suite cho giáo dục đưa ra lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng trong các dịch vụ của Google. Tùy thuộc vào các cài đặt mà trường cho phép, người dùng có thể sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát khác nhau được mô tả trong Chính sách bảo mật, chẳng hạn như Các biện pháp kiểm soát hoạt động của Google để quản lý quyền riêng tư và thông tin của họ. Chúng tôi cung cấp thông tin bổ sung cho phụ huynh, học sinh và quản trị viên trên Trung tâm bảo mật của G Suite cho giáo dục.

  Xem xét của phụ huynh và xóa thông tin

  Phụ huynh của người dùng G Suite cho giáo dục ở các trường Tiểu học/Cấp hai (K-12) có thể truy cập thông tin cá nhân của con họ hoặc yêu cầu xóa thông tin đó thông qua quản trị viên của trường. Quản trị viên của trường có thể cấp quyền truy cập của phụ huynh và xóa thông tin cá nhân theo cách phù hợp với chức năng của dịch vụ. Nếu muốn dừng mọi hoạt động thu thập hoặc sử dụng thông tin của con, phụ huynh có thể yêu cầu quản trị viên sử dụng các biện pháp kiểm soát dịch vụ mà họ có để hạn chế hoạt động truy cập của con vào các tính năng, dịch vụ hoặc xóa toàn bộ tài khoản của con. Hướng dẫn dành cho quản trị viên về cách sử dụng các biện pháp kiểm soát dịch vụ để thực hiện việc này có trong Trung tâm trợ giúp của G Suite.

  Diễn giải điều khoản xung đột

  Mục đích của Thông báo này là cung cấp những thông tin quan trọng về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cho người dùng G Suite cho giáo dục. Thông báo này có nội dung nhất quán với Chính sách bảo mật của Google và thỏa thuận về G Suite cho giáo dục, có cung cấp thêm các ví dụ và giải thích có thể hữu ích. Trong trường hợp có các điều khoản khác, tương tự như các giới hạn về quảng cáo trong G Suite cho giáo dục, Thỏa thuận về G Suite cho giáo dục (như được sửa đổi) sẽ được ưu tiên, tiếp đến là Thông báo bảo mật này rồi đến Chính sách bảo mật của Google.

  Liên hệ với chúng tôi

  Nếu bạn có câu hỏi về cách một trường học quản lý tài khoản G Suite cho giáo dục hoặc sử dụng thông tin cá nhân, hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản G Suite cho giáo dục. Nếu bạn có câu hỏi về các phương pháp của chúng tôi, hãy truy cập Trung tâm bảo mật G Suite cho giáo dục. Ngoài ra, hãy xem Trình khắc phục sự cố bảo mật để biết thêm các câu hỏi về bảo mật, các sản phẩm và dịch vụ của Google. Quản trị viên G Suite cho giáo dục có thể liên hệ với Google về thông tin trong Thông báo này bằng cách gửi biểu mẫu liên hệ khi đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của họ.

  Google

  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

  Điện thoại: +1 650-253-0000