Đạt mục tiêu kinh doanh của bạn

Chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng

Sẵn sàng

Khách hàng mong muốn đối tác là các chuyên gia về đám mây và G Suite. Hãy sẵn sàng giúp họ chuyển đổi bằng chương trình Đối tác của G Suite.

Được trang bị

Khách hàng của bạn có thể thiếu thời gian, nhân lực hoặc chuyên môn để nắm bắt đám mây. Đối tác của G Suite có quyền truy cập vào nhóm tài nguyên thiết thực để trợ giúp khách hàng của họ - mọi thứ từ kỹ thuật đến tiếp thị để hỗ trợ.

Đi trước

Hơn 5 triệu doanh nghiệp sử dụng G Suite—và hơn 5.000 lượt đăng ký mỗi ngày. Tham gia cộng đồng ngày càng tăng các đối tác tiên tiến đang giúp các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi. Khách hàng của bạn đang đợi ...

Duy trì và tăng cường các mối quan hệ khó có được

Sở hữu thanh toán

Với tư cách Đối tác của G Suite, bạn có toàn quyền sở hữu mối quan hệ thanh toán cũng như cách bạn đã quen với hầu hết các công nghệ tại chỗ. Điều này giúp bạn duy trì mối quan hệ tập trung với khách hàng. Chúng tôi chỉ cần gửi cho bạn một hóa đơn vào cuối mỗi tháng liệt kê các chi phí sử dụng giấy phép cho khách hàng của bạn.

Quản lý toàn bộ mối quan hệ

Ngoài thanh toán, Đối tác của G Suite còn quản lý toàn bộ mối quan hệ khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm định giá, hỗ trợ và giao tiếp. Sự linh hoạt này cho phép đối tác dễ dàng bao gồm toàn bộ trải nghiệm cùng với sản phẩm và dịch vụ.

Đối tác với ISV bên thứ 3

G Suite có hệ sinh thái gồm các giải pháp phần mềm tích hợp và bổ sung rộng lớn thông qua G Suite Marketplace. Những đối tác thành công đang xây dựng mối quan hệ vững chắc với những ISV này và cung cấp các giải pháp mạnh mẽ, toàn diện.

Cơ hội doanh thu định kỳ, có thể dự đoán với chi phí thấp hơn.

Tăng lợi nhuận của bạn

Ngoài việc nhận chiết khấu trên giá niêm yết cho G Suite, tăng lợi nhuận bằng cách tập trung hơn vào việc cung cấp dịch vụ đám mây có giá trị gia tăng.

Giảm chi phí của bạn

G Suite giảm thời gian tiêu tốn vào các vấn đề về sản phẩm và cơ sở hạ tầng CNTT. Điều này cho phép bạn tập trung vào việc cung cấp nhiều hợp đồng dịch vụ trong khi tối ưu hóa thời gian của bạn tốt hơn.

Lợi ích từ doanh thu định kỳ

Doanh thu dài hạn, định kỳ từ G Suite có thể cung cấp khả năng dự đoán và tính ổn định cho thu nhập trong tương lai.

Đối tác của G Suite có thể cung cấp một loạt dịch vụ đám mây, bao gồm:

 • Tư vấn
  Tư vấn
  Là cố vấn đáng tin cậy cho các dịch vụ và giải pháp đám mây
 • Triển khai
  Triển khai
  Thiết lập, định cấu hình và di chuyển
 • Đào tạo
  Đào tạo
  Quản lý thay đổi khách hàng tiềm năng thông qua chương trình đào tạo người dùng và tài liệu
 • Hỗ trợ
  Hỗ trợ
  Cung cấp dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ 24x7 của G Suite
 • Tích hợp nhà cung cấp
  Tích hợp nhà cung cấp
  Cung cấp các giải pháp năng suất của bên thứ 3 được tích hợp
 • Quản lý bảo mật
  Quản lý bảo mật
  Cung cấp dịch vụ bảo mật đám mây (ví dụ: xác thực 2 yếu tố)
 • Quản lý chính sách thư
  Quản lý chính sách thư
  Quản lý tập trung các chính sách email, tuân thủ và lưu trữ
 • Sao lưu bộ nhớ
  Sao lưu bộ nhớ
  Cung cấp sao lưu dữ liệu và khắc phục thảm họa
 • Quản lý thiết bị di động
  Quản lý thiết bị di động
  Xem và quản lý thiết bị đã đồng bộ hóa một cách tập trung
 • Quản lý từ xa
  Quản lý từ xa
  Xóa, khóa và quản lý từ xa các thiết bị đã kết nối
 • Giám sát dịch vụ
  Giám sát dịch vụ
  Giám sát hoạt động để giúp khách hàng sử dụng G Suite một cách đầy đủ
 • Thiết kế
  Thiết kế
  Cung cấp mẫu có thể tùy chỉnh cho bản trình bày, Google Sites, v.v...