Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Vault

Câu hỏi thường gặp nhất về Vault

eDiscovery là gì?

Khám phá điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Quá trình này được thực hiện để đáp ứng các vấn đề pháp lý và điều tra.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

Tôi mua G Suite cùng với Vault bằng cách nào?

Sau khi bắt đầu dùng thử miễn phí G Suite, bạn có thể mua Google Vault từ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể mua Vault bằng cách liên hệ với bộ phận bán hàng.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Vault

eDiscovery là gì?

Khám phá điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Quá trình này được thực hiện để đáp ứng các vấn đề pháp lý và điều tra.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

Tôi mua G Suite cùng với Vault bằng cách nào?

Sau khi bắt đầu dùng thử miễn phí G Suite, bạn có thể mua Google Vault từ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể mua Vault bằng cách liên hệ với bộ phận bán hàng.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng