Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Trang trình bày

Câu hỏi thường gặp nhất về Trang trình bày

Google Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?

Bạn có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ, chèn đối tượng và hình dạng, định dạng văn bản và hình ảnh, bật hình động và hơn thế nữa.

Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang trình bày. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?

Đồng chỉnh sửa nghĩa là nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một trang trình bày. Cài đặt chia sẻ cho phép bạn kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày và lịch sử sửa đổi cho phép bạn hoàn nguyên về phiên bản trước đó. Tính năng này cũng có trong Google Tài liệu và Trang tính.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Trang trình bày

Google Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?

Bạn có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ, chèn đối tượng và hình dạng, định dạng văn bản và hình ảnh, bật hình động và hơn thế nữa.

Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang trình bày. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?

Đồng chỉnh sửa nghĩa là nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một trang trình bày. Cài đặt chia sẻ cho phép bạn kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày và lịch sử sửa đổi cho phép bạn hoàn nguyên về phiên bản trước đó. Tính năng này cũng có trong Google Tài liệu và Trang tính.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng