Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Sites

Câu hỏi thường gặp nhất về Sites

Tôi có thể mua miền thông qua Google không?

Google có thể giúp bạn mua miền thông qua một trong những đối tác lưu trữ miền của chúng tôi. Trong khi đăng ký, bạn chỉ cần chọn tùy chọn 'Mua miền mới'. Khi đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình thiết lập G Suite cho miền mới của bạn.

Google Sites có thể xuất hiện trong URL miền của tôi không?

Có. Trang web của bạn có thể xuất hiện trong URL miền tùy chỉnh của bạn. Khi mọi người điều hướng trang web của bạn, họ sẽ vẫn ở trên www.yourcompany.com trừ khi họ nhấp vào liên kết bên ngoài.

Khách truy cập bên ngoài có thể truy cập vào trang web công ty không?

Có. Những người bên ngoài công ty của bạn có thể truy cập trang web của bạn, kể cả khi không có tài khoản G Suite. Bạn cũng có thể chọn hạn chế truy cập thông qua cài đặt chia sẻ.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Sites

Tôi có thể mua miền thông qua Google không?

Google có thể giúp bạn mua miền thông qua một trong những đối tác lưu trữ miền của chúng tôi. Trong khi đăng ký, bạn chỉ cần chọn tùy chọn 'Mua miền mới'. Khi đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình thiết lập G Suite cho miền mới của bạn.

Google Sites có thể xuất hiện trong URL miền của tôi không?

Có. Trang web của bạn có thể xuất hiện trong URL miền tùy chỉnh của bạn. Khi mọi người điều hướng trang web của bạn, họ sẽ vẫn ở trên www.yourcompany.com trừ khi họ nhấp vào liên kết bên ngoài.

Khách truy cập bên ngoài có thể truy cập vào trang web công ty không?

Có. Những người bên ngoài công ty của bạn có thể truy cập trang web của bạn, kể cả khi không có tài khoản G Suite. Bạn cũng có thể chọn hạn chế truy cập thông qua cài đặt chia sẻ.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng