Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Trang tính

Câu hỏi thường gặp nhất về Trang tính

Google Trang tính hỗ trợ những công thức nào?

Google Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?

Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Trang tính

Google Trang tính hỗ trợ những công thức nào?

Google Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?

Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng