Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Thiết lập

Câu hỏi thường gặp nhất về Thiết lập

Tôi có thể dùng thử G Suite trước khi mua không?

Có, bạn có thể dùng thử G Suite trong 14 ngày mà không cần cam kết. Đăng ký trong vài phút và tạo tài khoản cho tối đa 10 người trong nhóm của bạn. Để khai thác tối đa thời gian dùng thử, chúng tôi khuyên bạn nên thử ít nhất 3 tác vụ mà bạn muốn khám phá, chẳng hạn như cộng tác trên tài liệu, bắt đầu cuộc họp video trong Hangouts hoặc kiểm tra Gmail từ thiết bị di động của bạn. Hãy nhập thông tin thanh toán của bạn trước khi hết thời gian dùng thử để tránh gián đoạn dịch vụ.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi đăng ký bản dùng thử?

Sau khi đăng ký, bạn có thể thêm tối đa 10 người vào tài khoản của mình để nhận bản dùng thử với đầy đủ chức năng của dịch vụ G Suite. Gửi email bằng Gmail, tổ chức cuộc họp bằng Hangouts, làm việc cùng nhau trong thời gian thực bằng Tài liệu và lưu vào Drive, đồng thời mang G Suite theo bạn khi di chuyển. Sau khi đăng ký, Trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn xác minh miền, thêm người dùng rồi thiết lập Gmail bằng cách thay đổi bản ghi MX trong máy chủ miền của bạn. Đừng lo, các công cụ trực tuyến của chúng tôi và nhóm hỗ trợ sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Tôi có thể sử dụng miền của mình với G Suite không? Nếu tôi không có miền nào thì sao?

Để sử dụng G Suite, bạn cần có miền, chẳng hạn như yourcompany.com. Tên miền sẽ xuất hiện sau www. trong URL trang web. Nếu bạn đã có miền, hãy nhập miền này khi đăng ký. (Bạn sẽ được yêu cầu xác minh rằng mình sở hữu miền). Nếu không có miền hoặc muốn có một miền khác, bạn có thể mua miền mà mình chọn (nếu có) từ một trong những đối tác lưu trữ miền của chúng tôi khi bạn đăng ký G Suite.

Quá trình thiết lập tài khoản của tôi mất bao lâu?

Quá trình thiết lập cơ bản—xác minh quyền sở hữu miền và thiết lập Gmail—mất khoảng 15 phút. Thời gian thiết lập bổ sung phụ thuộc vào quy mô nhóm của bạn và lượng dữ liệu bạn đang di chuyển (chẳng hạn như email và danh bạ). Bạn có thể thêm những người dùng khác và di chuyển thêm dữ liệu bất kỳ lúc nào.

Tôi có thể di chuyển email, sự kiện lịch và danh bạ cũ sang G Suite không?

Có, bạn có thể mang theo dữ liệu lịch, danh bạ và thư hiện có của mình sang G Suite. Bạn có thể di chuyển dữ liệu của chính mình và các thành viên nhóm hoặc bạn có thể cho phép nhóm di chuyển dữ liệu của riêng họ. G Suite có các công cụ để di chuyển dữ liệu từ Microsoft® Exchange hoặc Microsoft Office 365™, IBM® Notes® và các hệ thống thư khác.

Tôi sẽ trải qua thời gian email ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi chứ?

Bạn sẽ tiếp tục gửi/nhận email như thường lệ. Để sử dụng Gmail bằng G Suite, bạn thiết lập miền (bản ghi MX) để chuyển luồng thư của mình đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới với bưu điện để chuyển thư tới địa điểm mới của bạn. Sau khi thay đổi bản ghi MX có hiệu lực (tối đa 72 giờ), bạn sẽ bắt đầu nhận/gửi email qua tài khoản G Suite của mình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ nhận/gửi email qua hệ thống thư cũ.

G Suite dễ làm quen đến mức nào?

Bạn có thể thấy rằng nhiều nhân viên của mình đã có công cụ của Google, chẳng hạn như Gmail và Drive để sử dụng cá nhân. Với những người chưa sử dụng, đa số sẽ thấy các dịch vụ của Google trực quan và dễ học. Nhiều khách hàng báo cáo rằng năng suất họ đạt được nhờ G Suite cao hơn khoảng thời gian chuyển đổi tạm thời. Thêm vào đó, nhóm của bạn có thể bắt kịp nhanh chóng với các hướng dẫn, đào tạo và mẹo trong Trung tâm kiến thức G Suite.

Tôi nên triển khai G Suite cho một nhóm lớn bằng cách nào?

Bạn có thể thử nghiệm G Suite trong suốt thời gian dùng thử, sau đó triển khai cho các thành viên còn lại trong nhóm của mình. Chúng tôi có các tài nguyên để giúp bạn lập kế hoạch triển khai và đảm bảo việc chuyển đổi thuận lợi. Truy cập trang web Thiết lập và triển khai để có các mẫu liên lạc, hướng dẫn di chuyển và triển khai, tài liệu đào tạo và các thông tin khác.

Tôi có thể nhờ người nào đó thiết lập G Suite cho tôi không?

Có, bạn có thể làm việc với đối tác của G Suite. Những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang G Suite. Họ cũng có thể cung cấp đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Nếu có thắc mắc về việc thiết lập G Suite, bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ G Suite. Nhóm hỗ trợ làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Truy cập trang web Thiết lập để biết thông tin về thiết lập, mẫu liên lạc, cũng như các tài nguyên dành cho quản lý thay đổi và triển khai.

Làm cách nào để thiết lập Gmail?

Để sử dụng Gmail bằng G Suite, bạn cần thiết lập “bản ghi MX” của miền. Bản ghi MX được lưu trữ tại máy chủ miền của bạn và sẽ chuyển email đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới của bạn với bưu điện để thư được chuyển đến. Nếu bạn đã có email, bạn sẽ bắt đầu nhận thư trong Gmail thay vì nhà cung cấp dịch vụ email cũ.

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước và Nhóm hỗ trợ Google của chúng tôi làm việc 24/7 để trợ giúp riêng.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Thiết lập

Tôi có thể dùng thử G Suite trước khi mua không?

Có, bạn có thể dùng thử G Suite trong 14 ngày mà không cần cam kết. Đăng ký trong vài phút và tạo tài khoản cho tối đa 10 người trong nhóm của bạn. Để khai thác tối đa thời gian dùng thử, chúng tôi khuyên bạn nên thử ít nhất 3 tác vụ mà bạn muốn khám phá, chẳng hạn như cộng tác trên tài liệu, bắt đầu cuộc họp video trong Hangouts hoặc kiểm tra Gmail từ thiết bị di động của bạn. Hãy nhập thông tin thanh toán của bạn trước khi hết thời gian dùng thử để tránh gián đoạn dịch vụ.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi đăng ký bản dùng thử?

Sau khi đăng ký, bạn có thể thêm tối đa 10 người vào tài khoản của mình để nhận bản dùng thử với đầy đủ chức năng của dịch vụ G Suite. Gửi email bằng Gmail, tổ chức cuộc họp bằng Hangouts, làm việc cùng nhau trong thời gian thực bằng Tài liệu và lưu vào Drive, đồng thời mang G Suite theo bạn khi di chuyển. Sau khi đăng ký, Trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn xác minh miền, thêm người dùng rồi thiết lập Gmail bằng cách thay đổi bản ghi MX trong máy chủ miền của bạn. Đừng lo, các công cụ trực tuyến của chúng tôi và nhóm hỗ trợ sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Tôi có thể sử dụng miền của mình với G Suite không? Nếu tôi không có miền nào thì sao?

Để sử dụng G Suite, bạn cần có miền, chẳng hạn như yourcompany.com. Tên miền sẽ xuất hiện sau www. trong URL trang web. Nếu bạn đã có miền, hãy nhập miền này khi đăng ký. (Bạn sẽ được yêu cầu xác minh rằng mình sở hữu miền). Nếu không có miền hoặc muốn có một miền khác, bạn có thể mua miền mà mình chọn (nếu có) từ một trong những đối tác lưu trữ miền của chúng tôi khi bạn đăng ký G Suite.

Quá trình thiết lập tài khoản của tôi mất bao lâu?

Quá trình thiết lập cơ bản—xác minh quyền sở hữu miền và thiết lập Gmail—mất khoảng 15 phút. Thời gian thiết lập bổ sung phụ thuộc vào quy mô nhóm của bạn và lượng dữ liệu bạn đang di chuyển (chẳng hạn như email và danh bạ). Bạn có thể thêm những người dùng khác và di chuyển thêm dữ liệu bất kỳ lúc nào.

Tôi có thể di chuyển email, sự kiện lịch và danh bạ cũ sang G Suite không?

Có, bạn có thể mang theo dữ liệu lịch, danh bạ và thư hiện có của mình sang G Suite. Bạn có thể di chuyển dữ liệu của chính mình và các thành viên nhóm hoặc bạn có thể cho phép nhóm di chuyển dữ liệu của riêng họ. G Suite có các công cụ để di chuyển dữ liệu từ Microsoft® Exchange hoặc Microsoft Office 365™, IBM® Notes® và các hệ thống thư khác.

Tôi sẽ trải qua thời gian email ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi chứ?

Bạn sẽ tiếp tục gửi/nhận email như thường lệ. Để sử dụng Gmail bằng G Suite, bạn thiết lập miền (bản ghi MX) để chuyển luồng thư của mình đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới với bưu điện để chuyển thư tới địa điểm mới của bạn. Sau khi thay đổi bản ghi MX có hiệu lực (tối đa 72 giờ), bạn sẽ bắt đầu nhận/gửi email qua tài khoản G Suite của mình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ nhận/gửi email qua hệ thống thư cũ.

G Suite dễ làm quen đến mức nào?

Bạn có thể thấy rằng nhiều nhân viên của mình đã có công cụ của Google, chẳng hạn như Gmail và Drive để sử dụng cá nhân. Với những người chưa sử dụng, đa số sẽ thấy các dịch vụ của Google trực quan và dễ học. Nhiều khách hàng báo cáo rằng năng suất họ đạt được nhờ G Suite cao hơn khoảng thời gian chuyển đổi tạm thời. Thêm vào đó, nhóm của bạn có thể bắt kịp nhanh chóng với các hướng dẫn, đào tạo và mẹo trong Trung tâm kiến thức G Suite.

Tôi nên triển khai G Suite cho một nhóm lớn bằng cách nào?

Bạn có thể thử nghiệm G Suite trong suốt thời gian dùng thử, sau đó triển khai cho các thành viên còn lại trong nhóm của mình. Chúng tôi có các tài nguyên để giúp bạn lập kế hoạch triển khai và đảm bảo việc chuyển đổi thuận lợi. Truy cập trang web Thiết lập và triển khai để có các mẫu liên lạc, hướng dẫn di chuyển và triển khai, tài liệu đào tạo và các thông tin khác.

Tôi có thể nhờ người nào đó thiết lập G Suite cho tôi không?

Có, bạn có thể làm việc với đối tác của G Suite. Những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang G Suite. Họ cũng có thể cung cấp đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Nếu có thắc mắc về việc thiết lập G Suite, bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ G Suite. Nhóm hỗ trợ làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Truy cập trang web Thiết lập để biết thông tin về thiết lập, mẫu liên lạc, cũng như các tài nguyên dành cho quản lý thay đổi và triển khai.

Làm cách nào để thiết lập Gmail?

Để sử dụng Gmail bằng G Suite, bạn cần thiết lập “bản ghi MX” của miền. Bản ghi MX được lưu trữ tại máy chủ miền của bạn và sẽ chuyển email đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới của bạn với bưu điện để thư được chuyển đến. Nếu bạn đã có email, bạn sẽ bắt đầu nhận thư trong Gmail thay vì nhà cung cấp dịch vụ email cũ.

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước và Nhóm hỗ trợ Google của chúng tôi làm việc 24/7 để trợ giúp riêng.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng