Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout không?

    Có. Người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout kể cả khi họ không có tài khoản G Suite. Để đảm bảo bảo mật, theo mặc định, bạn cũng có tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Hangouts.

  • Nội dung của Hangout có được an toàn không?

    Có. Tất cả luồng video và âm thanh trong Hangouts đều được mã hóa. Người dùng có thể tham gia một cách an toàn ngay cả khi họ ở bên ngoài.

  • Giới hạn người tham gia Hangout như thế nào?

    Hangouts được giới hạn ở 25 người tham gia, không có giới hạn thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng Hangouts trực tuyến (khả dụng thông qua YouTube) để phát Hangout cho bao nhiêu người tùy thích.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.