Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Hangouts

Câu hỏi thường gặp nhất về Hangouts

Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout không?

Có. Người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout kể cả khi họ không có tài khoản G Suite. Để đảm bảo bảo mật, theo mặc định, bạn cũng có tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Hangouts.

Nội dung của Hangout có được an toàn không?

Có. Tất cả luồng video và âm thanh trong Hangouts đều được mã hóa. Người dùng có thể tham gia một cách an toàn ngay cả khi họ ở bên ngoài.

Giới hạn người tham gia Hangout như thế nào?

Hangouts được giới hạn ở 25 người tham gia, không có giới hạn thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng Hangouts trực tuyến để phát Hangout cho bao nhiêu người tùy thích. Vẫn có giới hạn 25 người tham gia hiện hoạt.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Hangouts

Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout không?

Có. Người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout kể cả khi họ không có tài khoản G Suite. Để đảm bảo bảo mật, theo mặc định, bạn cũng có tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Hangouts.

Nội dung của Hangout có được an toàn không?

Có. Tất cả luồng video và âm thanh trong Hangouts đều được mã hóa. Người dùng có thể tham gia một cách an toàn ngay cả khi họ ở bên ngoài.

Giới hạn người tham gia Hangout như thế nào?

Hangouts được giới hạn ở 25 người tham gia, không có giới hạn thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng Hangouts trực tuyến để phát Hangout cho bao nhiêu người tùy thích. Vẫn có giới hạn 25 người tham gia hiện hoạt.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng