Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Nhóm

Câu hỏi thường gặp nhất về Nhóm

Tôi có thể thực thi tư cách thành viên của người dùng trong nhóm không?

Bạn có thể kiểm soát việc người dùng có thể thêm chính họ vào một nhóm cụ thể. Tuy nhiên, bạn không thể ngăn chặn người dùng rút ra khỏi nhóm. Để đảm bảo rằng người dùng vẫn là thành viên của các nhóm cụ thể (ví dụ: nhóm "tất cả nhân viên"), hãy duy trì nhóm trên máy chủ LDAP và sử dụng G Suite Directory Sync để đồng bộ hóa các nhóm đó với với G Suite theo định kỳ.

Điều gì xảy ra nếu chủ sở hữu nhóm thôi việc ở công ty?

Nhóm sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Là quản trị viên, bạn có thể quản lý nhóm hoặc chuyển quyền sở hữu cho người dùng khác.

Số lượng thành viên tối đa một nhóm có thể có là bao nhiêu?

Không có giới hạn về số lượng thành viên một nhóm có thể có.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Nhóm

Tôi có thể thực thi tư cách thành viên của người dùng trong nhóm không?

Bạn có thể kiểm soát việc người dùng có thể thêm chính họ vào một nhóm cụ thể. Tuy nhiên, bạn không thể ngăn chặn người dùng rút ra khỏi nhóm. Để đảm bảo rằng người dùng vẫn là thành viên của các nhóm cụ thể (ví dụ: nhóm "tất cả nhân viên"), hãy duy trì nhóm trên máy chủ LDAP và sử dụng G Suite Directory Sync để đồng bộ hóa các nhóm đó với với G Suite theo định kỳ.

Điều gì xảy ra nếu chủ sở hữu nhóm thôi việc ở công ty?

Nhóm sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Là quản trị viên, bạn có thể quản lý nhóm hoặc chuyển quyền sở hữu cho người dùng khác.

Số lượng thành viên tối đa một nhóm có thể có là bao nhiêu?

Không có giới hạn về số lượng thành viên một nhóm có thể có.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng