Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Google+

Câu hỏi thường gặp nhất về Google+

Tôi có thể kiểm soát liệu bài đăng trên Cộng đồng công khai có xuất hiện trên trang tiểu sử của mình hay không?

Có. Cài đặt Google+ cho phép bạn quyết định xem bạn muốn hiển thị hay ẩn bài đăng trên Google+ trên tiểu sử của bạn.

Tiểu sử người dùng được giữ bảo mật như thế nào?

Quản trị viên có thể đặt mặc định để chặn tiểu sử người dùng hiển thị trong kết quả tìm kiếm công khai trên web. Hơn nữa còn có các kiểm soát người dùng rộng rãi để hạn chế khả năng hiển thị thông tin tiểu sử.

Các nhóm có khả năng giữ cuộc trò chuyện xã hội ở chế độ riêng tư không?

Có. Các cộng đồng bị hạn chế cung cấp thêm một lớp bảo mật để chỉ người dùng trong tổ chức của bạn có thể tham gia. Cho dù đó là thiết kế của sản phẩm beta hay các ghi chú từ nhóm bên ngoài của bạn, bất cứ thứ gì bạn đăng sẽ vẫn được hạn chế ở tổ chức.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Google+

Tôi có thể kiểm soát liệu bài đăng trên Cộng đồng công khai có xuất hiện trên trang tiểu sử của mình hay không?

Có. Cài đặt Google+ cho phép bạn quyết định xem bạn muốn hiển thị hay ẩn bài đăng trên Google+ trên tiểu sử của bạn.

Tiểu sử người dùng được giữ bảo mật như thế nào?

Quản trị viên có thể đặt mặc định để chặn tiểu sử người dùng hiển thị trong kết quả tìm kiếm công khai trên web. Hơn nữa còn có các kiểm soát người dùng rộng rãi để hạn chế khả năng hiển thị thông tin tiểu sử.

Các nhóm có khả năng giữ cuộc trò chuyện xã hội ở chế độ riêng tư không?

Có. Các cộng đồng bị hạn chế cung cấp thêm một lớp bảo mật để chỉ người dùng trong tổ chức của bạn có thể tham gia. Cho dù đó là thiết kế của sản phẩm beta hay các ghi chú từ nhóm bên ngoài của bạn, bất cứ thứ gì bạn đăng sẽ vẫn được hạn chế ở tổ chức.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng