Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Gmail

Câu hỏi thường gặp nhất về Gmail

Phiên bản Gmail phải trả tiền có gì khác biệt?

Các tính năng phải trả phí của Gmail bao gồm: email tùy chỉnh (@yourcompany.com), địa chỉ email nhóm không giới hạn, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%, gấp đôi dung lượng lưu trữ của Gmail cá nhân, không có quảng cáo, hỗ trợ 24/7, G Suite Sync for Microsoft Outlook và nhiều tính năng khác.

Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email không?

Có. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ email bằng cách tạo các bí danh email. Bạn có thể thêm tối đa 30 bí danh email cho mỗi người dùng.

Tôi có thể di chuyển thư hiện tại của mình sang G Suite không?

Có. Bạn có các công cụ di chuyển để nhập email cũ từ các môi trường cũ như Lotus Notes và Microsoft.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Gmail

Phiên bản Gmail phải trả tiền có gì khác biệt?

Các tính năng phải trả phí của Gmail bao gồm: email tùy chỉnh (@yourcompany.com), địa chỉ email nhóm không giới hạn, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%, gấp đôi dung lượng lưu trữ của Gmail cá nhân, không có quảng cáo, hỗ trợ 24/7, G Suite Sync for Microsoft Outlook và nhiều tính năng khác.

Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email không?

Có. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ email bằng cách tạo các bí danh email. Bạn có thể thêm tối đa 30 bí danh email cho mỗi người dùng.

Tôi có thể di chuyển thư hiện tại của mình sang G Suite không?

Có. Bạn có các công cụ di chuyển để nhập email cũ từ các môi trường cũ như Lotus Notes và Microsoft.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng