Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Biểu mẫu

Câu hỏi thường gặp về Biểu mẫu

Mọi người có cần tài khoản Google để phản hồi biểu mẫu không?

Không. Bất cứ ai cũng có thể phản hồi Google Biểu mẫu.

Tôi có thể giữ biểu mẫu ở chế độ riêng tư chỉ cho công ty của mình không?

Có. Cài đặt chia sẻ cho Google Biểu mẫu giúp dễ dàng kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.

Google Biểu mẫu có thể xử lý một số lượng lớn phản hồi không?

Có. Google Biểu mẫu có thể xử lý nhiều dữ liệu như Google Trang tính và Google Trang tính hiện có thể xử lý 2 triệu ô dữ liệu. Chừng đó rất nhiều dữ liệu.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp về Biểu mẫu

Mọi người có cần tài khoản Google để phản hồi biểu mẫu không?

Không. Bất cứ ai cũng có thể phản hồi Google Biểu mẫu.

Tôi có thể giữ biểu mẫu ở chế độ riêng tư chỉ cho công ty của mình không?

Có. Cài đặt chia sẻ cho Google Biểu mẫu giúp dễ dàng kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.

Google Biểu mẫu có thể xử lý một số lượng lớn phản hồi không?

Có. Google Biểu mẫu có thể xử lý nhiều dữ liệu như Google Trang tính và Google Trang tính hiện có thể xử lý 2 triệu ô dữ liệu. Chừng đó rất nhiều dữ liệu.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng