Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Tài liệu

Câu hỏi thường gặp nhất về Tài liệu

Google Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?

Có. Tính năng này khả dụng trong trình duyệt Chrome. Nếu bạn chưa có, hãy dùng thử Chrome—một trình duyệt miễn phí và dễ cài đặt.

Tôi có thể chia sẻ tệp trên Google Tài liệu ra bên ngoài không?

Có. Bạn có thể thay đổi cài đặt của từng tài liệu để cấp quyền truy cập cho bất cứ ai mà bạn chọn làm người chỉnh sửa, người xem hoặc người nhận xét.

Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Google Tài liệu không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Tài liệu. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về Tài liệu

Google Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?

Có. Tính năng này khả dụng trong trình duyệt Chrome. Nếu bạn chưa có, hãy dùng thử Chrome—một trình duyệt miễn phí và dễ cài đặt.

Tôi có thể chia sẻ tệp trên Google Tài liệu ra bên ngoài không?

Có. Bạn có thể thay đổi cài đặt của từng tài liệu để cấp quyền truy cập cho bất cứ ai mà bạn chọn làm người chỉnh sửa, người xem hoặc người nhận xét.

Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Google Tài liệu không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Tài liệu. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng