Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Thanh toán

Câu hỏi thường gặp nhất về thanh toán

Khi nào tôi thiết lập thanh toán?

Khi đăng ký G Suite, bạn được dùng thử miễn phí các dịch vụ của Google trong 14 ngày với 10 người dùng trở xuống. Để tiếp tục dịch vụ sau đó hoặc để thêm hơn 10 người dùng, bạn phải thiết lập thanh toán cho đăng ký của bạn. Điều quan trọng là phải thiết lập thanh toán trước khi thời gian dùng thử miễn phí của bạn kết thúc để dịch vụ của bạn không bị tạm ngưng. Bạn có thể thiết lập thanh toán bất cứ lúc nào.

Google có chấp nhận tiền tệ khác ngoài đô la không?

Khi lần đầu tiên thiết lập tài khoản thanh toán của Google, bạn chọn một quốc gia nơi bạn tiến hành kinh doanh và tiền tệ bạn muốn thanh toán. Quốc gia của bạn quyết định phương thức thanh toán nào bạn có thể sử dụng. Chọn quốc gia và tiền tệ của bạn một cách cẩn thận bởi vì bạn không thể thay đổi các lựa chọn này về sau.

Gói thanh toán nào có sẵn?

Khi thiết lập thanh toán cho G Suite, bạn có thể chọn giữa hai gói thanh toán: Một gói linh hoạt mà bạn chỉ bị tính phí đối với tài khoản người dùng mà bạn sử dụng mỗi tháng. Hoặc Gói hàng năm có chiết khấu nếu bạn cam kết sử dụng dịch vụ một năm cho số lượng người dùng tối thiểu.

Google chấp nhận phương thức thanh toán nào?

Bạn có thể thanh toán cho đăng ký G Suite của mình bằng thẻ tín dụng quốc tế. Google chấp nhận thanh toán từ Visa, Mastercard và American Express. Hoặc ở một số nơi, bạn có thể thanh toán bằng cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng (còn được gọi là ghi nợ trực tiếp).

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về thanh toán

Khi nào tôi thiết lập thanh toán?

Khi đăng ký G Suite, bạn được dùng thử miễn phí các dịch vụ của Google trong 14 ngày với 10 người dùng trở xuống. Để tiếp tục dịch vụ sau đó hoặc để thêm hơn 10 người dùng, bạn phải thiết lập thanh toán cho đăng ký của bạn. Điều quan trọng là phải thiết lập thanh toán trước khi thời gian dùng thử miễn phí của bạn kết thúc để dịch vụ của bạn không bị tạm ngưng. Bạn có thể thiết lập thanh toán bất cứ lúc nào.

Google có chấp nhận tiền tệ khác ngoài đô la không?

Khi lần đầu tiên thiết lập tài khoản thanh toán của Google, bạn chọn một quốc gia nơi bạn tiến hành kinh doanh và tiền tệ bạn muốn thanh toán. Quốc gia của bạn quyết định phương thức thanh toán nào bạn có thể sử dụng. Chọn quốc gia và tiền tệ của bạn một cách cẩn thận bởi vì bạn không thể thay đổi các lựa chọn này về sau.

Gói thanh toán nào có sẵn?

Khi thiết lập thanh toán cho G Suite, bạn có thể chọn giữa hai gói thanh toán: Một gói linh hoạt mà bạn chỉ bị tính phí đối với tài khoản người dùng mà bạn sử dụng mỗi tháng. Hoặc Gói hàng năm có chiết khấu nếu bạn cam kết sử dụng dịch vụ một năm cho số lượng người dùng tối thiểu.

Google chấp nhận phương thức thanh toán nào?

Bạn có thể thanh toán cho đăng ký G Suite của mình bằng thẻ tín dụng quốc tế. Google chấp nhận thanh toán từ Visa, Mastercard và American Express. Hoặc ở một số nơi, bạn có thể thanh toán bằng cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng (còn được gọi là ghi nợ trực tiếp).

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng