Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng của G Suite

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng G Suite? Chúng tôi có thể có câu trả lời!

Quản trị

Câu hỏi thường gặp nhất về quản trị

Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tôi?

Bạn có thể truy cập bảng điều khiển Quản trị tại admin.google.com. Nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập, bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

Tài khoản người dùng là gì?

Tài khoản người dùng cung cấp cho mọi người tên và mật khẩu để đăng nhập vào G Suite cũng như địa chỉ email. Bạn cũng có thể tạo tài khoản để sử dụng làm danh sách gửi thư và cung cấp cho mọi người địa chỉ email thay thế.

Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác không?

Có. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn.

Quay lại đầu trang

Câu hỏi thường gặp nhất về quản trị

Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tôi?

Bạn có thể truy cập bảng điều khiển Quản trị tại admin.google.com. Nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập, bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

Tài khoản người dùng là gì?

Tài khoản người dùng cung cấp cho mọi người tên và mật khẩu để đăng nhập vào G Suite cũng như địa chỉ email. Bạn cũng có thể tạo tài khoản để sử dụng làm danh sách gửi thư và cung cấp cho mọi người địa chỉ email thay thế.

Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác không?

Có. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn.

Vẫn còn thắc mắc?

Liên hệ với bộ phận bán hàng